ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ


Σήμερα έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση των γονιών, καθώς η δομή της οικογένειας έχει αλλάξει. Παλαιότερα, τα παιδιά μεγάλωναν σε ένα αυταρχικό πλαίσιο, ενώ σήμερα μεγαλώνουν σε μια δημοκρατική κοινωνία. Η αλλαγή αυτή της κοινωνίας κατέστησε αναποτελεσματική τη διαπαιδαγώγηση βάση της «αμοιβής και τιμωρίας» αφήνοντας τα παιδιά εκτεθειμένα σε πολλούς κινδύνους και προκαλώντας άγχος στους γονείς. Η λύση είναι να μεγαλώσουμε υπεύθυνα παιδιά κι αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε με δημοκρατικές διαδικασίες και συγκεκριμένες τεχνικές.

Η σημερινή κοινωνία επιβάλλει στο γονιό να μάθει να κατανοεί τη θετική κι αρνητική συμπεριφορά του παιδιού. Η συμβουλευτική γονέων στοχεύει στο να σας βοηθήσει να:
  • Κατανοήσετε τις διαφορετικές συμπεριφορές των παιδιών σας, καθώς και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν.
  • Μάθετε με ποιους τρόπους μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας να ξεπερνάνε δύσκολες καταστάσεις.
  • Ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν στην  ανάπτυξη των παιδιών και να πάρετε απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματά σας.
  • Πετύχετε βελτίωση της επικοινωνίας με τα παιδιά σας.