Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΦλώρα Αστεριάδου, Mάρια Βαρβέρη,  Κατερίνα Γαλουντζή, Μαρία Παπαδοπούλου, Φωτεινή Μαυρομάτη,  Σταματία Γκατζώρη, Παναγιώτα Καλαντίδου
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών κι Εφήβων (Κι.Μο.Ψ.Υ.Π-Ε) Ψυχιατρικού  Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.)


ΣΚΟΠΟΣ
Η παρουσίαση των δραστηριοτήτων της  Κι.Μο.Ψ.Υ.Π-Ε.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Καταγραφή των δραστηριοτήτων  της Κι.Μο.Ψ.Υ.Π-Ε από το ημερολόγιο της υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η Κι.Μο.Ψ.Υ.Π-Ε είναι Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας για παιδιά και εφήβους. Η λειτουργία της βασίζεται στις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής της οποίας τα χαρακτηριστικά είναι η πρόληψη, η παροχή υπηρεσιών στην Κοινότητα και η συνεργασία με τοπικούς φορείς. Οι στόχοι της Κινητής Μονάδας είναι η πρώιμη παρέμβαση στην προσχολική και σχολική ηλικία, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των δυσκολιών της εφηβικής ηλικίας η αποδοχή των ατόμων με ιδιαίτερες δυσκολίες από την κοινότητα, η μείωση του κοινωνικού στίγματος, η ενίσχυση και η βελτίωση του γονεικού ρόλου.

       Ομάδες Συμβουλευτικής γονέων
       Βιωματικές ομάδες σε νήπια και σε μαθητές Δημοτικού
       Ομιλίες σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς
       Σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς
     Πρόγραμμα ‘Κίνηση – Συντονισμός – Αυτονομία’ σε βρεφονηπιοκόμους στους παιδικούς σταθμούς
      Συνεργασία με σχολεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σχολεία Ειδικής Αγωγής
       Λειτουργία Γραφείου Συμβουλευτικής σε 7 σχολεία
       Δημιουργική απασχόληση μαθητών κατά τους θερινούς μήνες σε συνεργασία με τους Δήμους
       Χορήγηση ανιχνευτικών δοκιμασιών (ΑΝΟΜΙΛΟ, Τεστ Λάμδα, CHAT)
       Οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και διημερίδων
       Λειτουργία ιατρείου σε κέντρο υγείας του Νομού
       Αγωγή υγείας σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
       Αρθρογράφηση στον τοπικό τύπο και επιστημονικά περιοδικά
       Έρευνα στην κοινότητα και συμμετοχή σε συνέδρια με επιστημονικές εργασίες
       Συμμετοχή σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, π.χ. φεστιβάλ βιβλίου
       Παρατήρηση παιδιών κι εφήβων 
       Ατομικές συνεδρίες (εκτίμηση, συμβουλευτική, υποστηρικτική)

Συνολικά για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων, το πρώτο εξάμηνο του 2010, εξυπηρετήθηκαν 2614 πολίτες και πραγματοποιήθηκαν 503 ατομικές συνεδρίες, ενώ έγιναν 208 επισκέψεις. 


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Οι δράσεις της Κι.Μο.Ψ.Υ.Π-Ε είναι σημαντικές και πολυδιάστατες και αφορούν μεγάλο αριθμό ατόμων. Είναι χρήσιμο, λοιπόν, η διεπιστημονική ομάδα να συνεχίσει να εργάζεται για την προαγωγή υγείας και την αντιμετώπιση των αυξημένων προβλημάτων ψυχικής υγείας  των παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.


Αναρτημένη ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας, 
Μήλος, 1-3 Οκτώβρη 2010 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου