Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΦλώρα Αστεριάδου, Mάρια Βαρβέρη,  Κατερίνα Γαλουντζή, Μαρία Παπαδοπούλου, Φωτεινή Μαυρομάτη,  Σταματία Γκατζώρη, Παναγιώτα Καλαντίδου
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών κι Εφήβων (Κι.Μο.Ψ.Υ.Π-Ε) Ψυχιατρικού  Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.)


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Α’ εξάμηνο του 2010 στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας παιδιών - εφήβων (Κι.Μο.Ψ.Υ.Π.-Ε.) του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) πραγματοποιήθηκαν 7 ομάδες συμβουλευτικής γονέων σε σχολεία αστικών και αγροτικών δήμων της περιοχής ευθύνης της υπηρεσίας του Ψ.Ν.Θ. Περαιτέρω έγιναν 17 επισκέψεις σε παιδικούς σταθμούς για τη χορήγηση του Ανιχνευτικού τεστ δυσκολιών λόγου και ομιλίας (ΑΝΟΜΙΛΟ4).

ΣΚΟΠΟΣ
Ανάδειξη της αναγκαιότητας ύπαρξης ειδικών ψυχικής υγείας στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

ΜΕΘΟΔΟΣ
Κατόπιν σχετικών αιτημάτων και εγκρίσεων από τις αντίστοιχες διευθύνσεις, πραγματοποιήθηκαν από τη διεπιστημονική ομάδα της Κι.Μο.Ψ.Υ.Π.-Ε. 79 επισκέψεις σε σχολικές μονάδες για τη λειτουργία ομάδων συμβουλευτικής γονέων και διεξαγωγή δοκιμασιών ανίχνευσης δυσκολιών λόγου και ομιλίας. Εξυπηρετήθηκαν 611 πολίτες σχετικά με το πρωταρχικό τους αίτημα. Μετά το πέρας των συναντήσεων έγιναν 280 ατομικές συνεδρίες.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Καταγράφηκαν οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων αξιολόγησης των ομάδων συμβουλευτικής γονέων (σχολών γονέων), που δημιουργήθηκαν από τους ερευνητές, καθώς και οι προτάσεις των γονέων και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, έγινε χρήση του Ανιχνευτικού Τεστ ΑΝΟΜΙΛΟ4.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι το 98% των συμμετεχόντων απάντησε ότι καλύφθηκε το πρωταρχικό τους αίτημα για την ενημέρωση και αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων, όπως οριοθέτηση των παιδιών, επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, επιθετικότητα, προβλήματα συμπεριφοράς, αδελφική ζήλια, μαθησιακές δυσκολίες, εξάρτηση από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εφηβεία και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Όμως, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% αναζητήθηκε περαιτέρω βοήθεια σε επίπεδο ατομικής συμβουλευτικής, γεγονός το οποίο οδήγησε τα μέλη της Κι.Μο.Ψ.Υ.Π.-Ε. στη δημιουργία γραφείου συμβουλευτικής γονέων-παιδιών-εφήβων-εκπαιδευτικών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Μεγάλο ποσοστό γονέων και εκπαιδευτικών χρειάζεται συνεχή και συστηματική αρωγή στην αντιμετώπιση των προβληματικών συμπεριφορών που αναδύονται στο σχολικό πλαίσιο. Η σταθερή, συνεχής και μόνιμη παρουσία ειδικού ψυχικής υγείας  φαίνεται ότι είναι πολύ χρήσιμη για την επίλυση των δυσκολιών και βοηθάει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών. 


Προφορική παρουσίαση εργασίας στο 
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας, 
Μήλος, 1-3 Οκτωβρίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου