Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΜαρία Παπαδοπούλου, Μαριάνθη Βαρβέρη, Παναγιώτα Καλαντίδου, Φλώρα Αστεριάδου
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών κι Εφήβων (ΚΙΜΟΨΥΠΕ) Ψυχιατρικού  Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.)


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα πλαίσια λειτουργίας της ΚΙΜΟΨΥΠΕ και μετά από αιτήματα διάφορων φορέων, ξεκίνησε η λειτουργία Ομάδων Συμβουλευτικής Γονέων (ΟΣΓ) σε σχολεία και δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης.


ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ΟΣΓ.


ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Οι ΟΣΓ λειτουργούν από τον Ιούνιο 2009. Κατά την έναρξη τους οι γονείς ανέφεραν τις προσδοκίες τους, μέσα από μια βιωματική άσκηση. Μετά την ολοκλήρωση, συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ανοιχτών και κλειστών ερωτήσεων, που δημιουργήθηκε από τα μέλη της ΚΙΜΟΨΥΠΕ, καθώς και μια φόρμα ανοιχτών ερωτήσεων, όπου τους ζητήθηκε να αναφέρουν σε ποιους τομείς τους βοήθησε (αν τους βοήθησε) η ομάδα. Για την καταγραφή των παραπάνω στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία της θεματικής ανάλυσης.   


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έγινε ανάλυση των δεδομένων από 4 ΟΣΓ, που ολοκληρώθηκαν το σχολικό έτος 2009 – 2010 στα Δημοτικά σχολεία Βαθύλακκου, Άδενδρου, 15ου Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Πνευματικό Κέντρο Κυμίνων. Συνολικά συμμετείχαν 57 άτομα (53 γυναίκες και 4 άντρες). Οι προσδοκίες των γονέων στο σύνολό τους περιλαμβάνουν την ενημέρωση και κατανόηση θεμάτων ψυχικής υγείας, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, πρακτικές συμβουλές, βελτίωση της επικοινωνίας με τα παιδιά τους και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και του γονεϊκού τους ρόλου.

Το 98,3% των γονέων θεωρεί ότι βοηθήθηκε από τις ΟΣΓ, ενώ το 1,7% δήλωσε ότι η ομάδα δεν τους βοήθησε σε κανένα τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές απαντήσεις μετά από έγγραφη συγκατάθεση των συμμετεχόντων:

  • «Η ομάδα με βοήθησε στην καλύτερη επικοινωνία με την κόρη μου. Στην κατανόηση των αντιδράσεών της, στο θέμα της επικοινωνίας μας και καλυτέρευσης των σχέσεών μας. Μου ελάττωσε την αίσθηση πανικού για την εφηβεία, κατανοώντας την ίδια αλλά και τον εαυτό μου»,
  • «Πιστεύω ότι βοηθήθηκα περισσότερο ως προς το να θυμάμαι πιο άμεσα να κρατάω την ψυχραιμία μου και να ‘αδιαφορώ’ σε ένα βαθμό σε περιπτώσεις σύγκρουσης με τα παιδιά μου»,
  • «Έμαθα να δείχνω εμπιστοσύνη στο παιδί για να αναλάβει τις ευθύνες του»,
  • «Ήταν πολύ χρήσιμη η ενημέρωση σε θέματα διαπαιδαγώγησης και ανατροφής των παιδιών μας, καθώς και οι πρακτικές συμβουλές σε καθημερινά θέματα»,
  • «Κατάλαβα κάποια λάθη που έκανα καθημερινά, τα οποία πριν δεν αναγνώριζα για λάθη»,
  • «Κατάφερα να μπω στη θέση του παιδιού μου και να θυμηθώ πώς ένιωθα κι εγώ στην ηλικία της»,
  • «Βρήκα μέσα μου τις απαντήσεις στα ερωτήματά μου. Διαπίστωσα ότι τις λύσεις τις έχω μέσα στο κεφάλι μου. Η ομάδα μου έδειξε το δρόμο»,
  • «Ανέβηκε η αυτοπεποίθησή μου».


Αποτελέσματα αξιολόγησης των ΟΣΓ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι αρχικές προσδοκίες των γονέων φαίνεται να καλύφθηκαν από τη λειτουργία των ομάδων. Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις ανησυχίες και τις σκέψεις τους με άλλους γονείς. Συνεπώς, η συμμετοχή τους στις ΟΣΓ φαίνεται ότι τους βοηθάει να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και να διαχειρίζονται τα καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν στην επιτέλεση του γονεϊκού τους ρόλου, με αποτέλεσμα την προάσπιση της ψυχικής υγείας όλων των μελών της οικογένειας.  


Αναρτημένη ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο, 
Αθήνα, 27-29 Μαϊου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου